A&A Recreatie

Reglement

Camping / Havenreglement:


Openingstijden voorzieningen
Van 08.00 uur tot 22.00 uur.
Zoals douches, wasserette, schuur, en poort.

Poort
Open van 08.00 uur t/m 22.00 uur.
In dringende gevallen kunt u de havenmeester / beheerder of kantoor bellen ( telefoonnummers in het informatiebord ).

Sanitaire voorzieningen
De douches en toiletten bevinden zich bij de ingang van de camping en haven terrein.

Warm watertappunten
Deze zijn te vinden bij de sanitaire voorzieningen.

Stortplaats chemische closets
Deze is te vinden bij de sanitaire voorzieningen

Huishoudelijk afval
Containers voor huisvuil en glas bevinden zich bij de ingang van de camping en haven terrein.

Chemisch afval
Chemisch afval, accu’s, batterijen en oliehoudende producten kunt u bij ons niet achterlaten, deze moet u zelf afvoeren.

Grof vuil
Grof vuil, houtwerk of meubels kunt u bij ons niet achterlaten, deze moet u zelf afvoeren.

Wasserette
Deze is te vinden in de dames wasruimte.
Voor ieder te gebruiken.
Wasmuntjes te verkrijgen bij de beheerder e/o havenmeester.

Verkeer op de camping
U dient stapvoets te rijden (max. 5 km per uur) denk aan de kinderen!!!

Parkeren camping
Auto’s en motoren kunt u parkeren op de standplaats, één auto e/o motor per kampeermiddel
Parkeren haven
Auto’s en motoren dienen op de parkeerplaats te worden gezet.

Parkeren buiten de camping
Na 22.00 uur parkeren op het parkeerterrein.

Bromfietsen
Bromfietsen mogen op het terrein alleen met uitgeschakelde motor.

Haven
Indien de vaste ligplaatshouder een weekend of langere periode geen gebruikt maakt van de ligplaats dient hij / zij dit te melden bij de havenmeester.
De havenmeester is dan gerechtigd de ligplaats te verhuren aan derden.

Onderverhuur
Onderverhuur van kampeetplaats of e/o ligplaats is alleen toegestaan na overleg met de beheerder / havenmeester.
Voor andere gasten dan de huurders van de standplaats e/o ligplaats wordt kampeergeld e/o liggeld geheven.

Bezoekers
Bezoekers zijn toegestaan.
Voor bezoekers die blijven overnachten wordt kampeergeld geheven.
Auto's van bezoekers hebben geen toegang tot het terrein.

Algemene mededelingen
Deze kunt u vinden in het informatiebord

Gevonden voorwerpen
Deze kunt u bij de havenmeester / beheerder of kantoor afgeven.

Stroomvoorziening camping
Alleen voor huishoudelijk gebruik.
Niet voor het opladen van elektrische auto’s en boten
Caravans 4 amp. ( 880 Watt ) - 6 amp. ( 1320 Watt ).

Stroomvoorziening haven.
Aansluitingen via betaalautomaat. 10 amp. ( 2200 watt )
Aansluiting via vaste stroomkast . 6 amp. ( 1320 watt )
Alleen voor huishoudelijk gebruik.
Niet voor het opladen van elektrische auto’s en boten

Waterverbruik
Alleen voor huishoudelijk gebruik.
Het sproeien van tuinen en wassen van auto's en boten (met drinkwater) is niet toegestaan.

Telefonische boodschappen voor gasten
Dringende boodschappen worden direct doorgegeven.
Inkomende post voor gasten
Wordt zo spoedig mogelijk rondgebracht.

Sport en spel
Sport en spelletjes kunnen worden beoefend op de daarvoor bestemde plaatsen.

Huisdieren
Huisdieren zijn toegestaan op de camping en de terreinen, aangelijnd.

Graven
Zonder voorafgaande toestemming is het niet toegestaan kuilen en sleuven te graven of palen in de grond te slaan, dit houdt mede verband met de in de grond liggende leidingen.

Oprichten
Het is niet toegestaan schuttingen, schuurtjes e/o andere voorzieningen bij kampeermiddel e/o ligplaats op te richten , zonder toestemming van de beheerder / havenmeester.

Klussen (groot onderhoud)
Klussen mag alleen van maandag tot zaterdag in de periode van 1 april tot 1 mei en van 1 september tot 1 oktober.

Beplanting
Het afzagen van bomen en struiken is niet toegestaan. Snoeien slechts in overleg met de beheerder.

EHBO
Een verbanddoos is aanwezig op de koelkast in de algemene schuur.

Avondrust
Vanaf 22.00 uur dient het op de camping rustig te zijn tot 08.00 uur de volgende morgen.

Geluid
Geluiden uit uw radio of televisie behoren buiten uw kampeermiddel niet hoorbaar te zijn.

Campingmeubilair
De picknick banken, zitbanken en picknick plaats is voor ieder vrij te gebruiken en deze kunnen niet worden gereserveerd.

Kampvuur:
Er mag alleen een kampvuur gemaakt worden in de daarvoor bestemde plaatsen of in overleg met de beheerder e/o havenmeester.
Wanneer er een vuur gemaakt wordt mogen de overige gasten geen last van rook en stank hebben en dienen de veiligheidsmaatregelen in acht te worden genomen.

Aansprakelijkheid
De verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of letsel aan personen, kampeermiddelen, vaartuigen, voertuigen, bagage en goederen.

Overige bepalingen
Na ondertekening van de huurovereenkomst e/o aanvaarden passantenplaats verklaart u akkoord te gaan met het camping / haven reglement en verklaard u daarmee het gehuurde genoegzaam te kennen en de voorwaarden en bepalingen van dit reglement te aanvaarden en na te leven, in gevallen e/o situaties waarin dit reglement niet in voorziet, beslist de verhuurder